SÄKYLÄN-KÖYLIÖN RESERVIALIUPSEERIT R.Y.


Toimintamme painopisteitäVuosi 2006 on yhdistyksen 50. toimintavuosi. Vuoden toimintaamme painopisteitä ovat: Paikallisosasto-toimintaan osallistuminen, ampumaharrastuksen elvyttäminen sekä nuorten saaminen mukaan toimintaamme. Muilta osin toimintamme noudattelee käytännössä hyväksi todettuja muotoja, yhdistäen maanpuolustuksen ja vapaa-ajan harrastukset sopivasti toisiinsa.Yleisiä kokouksia pidetään kaksi; kevät- ja syyskokous. Johtokunnan kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina pois lukien lomakuukaudet; kesä-, heinä- ja elokuu. Kuukausikokoukset noudattavat edellä mainittua käytäntöä.  Jaostot kokoontuvat tarvittaessa. Osallistumme piirihallituksen kokouksiin sekä liiton ja piirin kevät- ja syyskokouksiin jäsenmäärämme määräämän kiintiön mukaan.